Vader - The Beast

[2004][Metal Blade]

Vader tillhör den där skaran respekterade "original-döds-band" som bildades i brytningen mellan 80- och 90-tal. Det som gör dem lite speciella är att man var det första bandet från Polen att "breaka" på lite bredare front. Samt - icke att förglömma - släppte demon "Morbid Reich" 1990 som sägs vara den mest sålda Death Metal-demon någonsin. Att hävda att man gillar dödsmetall men inte ha koll på Vader brukar därför anses som snudd på en omöjlighet.

Undertecknad får därför utgöra undantaget som bekräftar regeln. Nog har jag väl koll på gänget så till vida att jag hört ett och annat spår och sett videos på "Triple Thrash Treat". Jag är också väl medveten om den överväldigande hyllningskör som slöt upp bakom 2000-års "Litany". Men som sagt; i övrigt har Vader gått mig tämligen obemärkt förbi.

Vad väntar då en oinvigd oskuld när "The Beast" tränger in i hörselgångarna? Tja, inledningsvis faktiskt ett lite småmysigt förspel som gör mig lite förvånad - det låter nästan för snyggt. Därför blir effekten desto starkare när "Out Of The Deep" en knapp minut senare (stön) penetrerar hjärnan med full kraft.

Ändå är det inte fråga om något vettlöst mangel rakt igenom. Vader visar redan i nästföljande midtempo-numret "Dark Transmission" varför man befinner sig "on top". Majoriteten av banden inom genren tappar nämligen fokus redan efter ett par plattor och börjar köra på slentrian. _hörarna tappar intresset, kärleken falnar och förhållandet spricker. Till slut även mellan bandmedlemmarna.

Nu är det av naturliga skäl svårt för mig att bedöma hur väl Vader verkligen har stått sig över tiden. Men som ett första möte betraktat imponerar "The Beast" praktiskt taget genomgående. Och efter att avlutande smatterbandet "Choices" lämnat mig mörbultad på golvet, sträcker jag mig andfått efter fjärrkontrollen för ännu en omgång.

Gillar du hårda tag, gillar du Vader.

Martin Lee

Betyg: 8/10


<< Tillbaka till Skivrecensionerna